เกาหลี - เกาะนามิ - เล่นสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

Travel Date : เดือน ธ.ค. 58
To : เดือน ธ.ค. 58
Airline : JINAIR
Price : 17900 Bath

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง

บินตรง...ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูผาอวตาร - ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

Travel Date : เดือน ธ.ค. 58
To : เดือน มี.ค. 59
Airline : THAI AIRWAYS
Price : 24900 Bath

Harbin Ice & Snow World China

ต้าเหลียน-ฮาร์บิน 5 วัน 4 คืน

Travel Date : เดือน ธ.ค. 58
To : เดือน ม.ค. 59
Airline : XIAMENAIR
Price : 31900 Bath

VIETNAM SAPA 4DAYS3NIGHTS

ซินจ่าว...ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 4 วัน 3 คืน

Travel Date : เดือน ม.ค. 59
To : เดือน เม.ย. 59
Airline : QATAR AIRWAY
Price : 14500 Bath

MYANMAR EASYSMILE 3DAYS2NIGHTS

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

Travel Date : เดือน ธ.ค. 58
To : เดือน ก.พ. 59
Airline : Thai Smile
Price : 13900 Bath

KOREA SKI WINTER 5Days3Nights

เกาหลี - เกาะนามิ - เอเวอร์แลนด์ - พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน

Travel Date : เดือน ธ.ค. 58
To : เดือน ม.ค. 59
Airline : JEJU AIR
Price : 19900 Bath

EASY TOKYO WINTER 5Days3Nights

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

Travel Date : เดือน ม.ค. 59
To : เดือน ก.พ. 59
Airline : Air Asia X
Price : 33999 Bath