ฮาโกเนะ-ทะเลสาบอาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-ชินจุกุ-ฮาราจุกุ-ชิบูย่า-แช่ออนเซน

Travel Date : เดือน พ.ค. 59
To : เดือน มิ.ย. 59
Airline : Air Asia X
Price : 27900 Bath

EASY KOREA SPRING

เกาหลี-เกาะนามิ-ปั่นเรียลไบท์ 5 วัน 3 คืน

Travel Date : เดือน พ.ค. 59
To : เดือน พ.ค. 59
Airline : JEJU AIR
Price : 15900 Bath

EASY KOREA HOT SUMMER

เกาหลี-เกาะนามิ-ถ้ำควังเมียง-หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

Travel Date : เดือน มิ.ย. 59
To : เดือน มิ.ย. 59
Airline : JEJU AIR
Price : 14900 Bath

EASY SMILE OF MYANMAR 2

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

Travel Date : เดือน พ.ค. 59
To : เดือน มิ.ย. 59
Airline : Thai Smile
Price : 12900 Bath

EASY BEAUTIFUL TOKYO

ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน พักออนเซ็น 1 คืน / พักโตเกียว

Travel Date : 22 พ.ค. 59
To : 26 พ.ค. 59
Airline : THAI AIRWAYS
Price : 41900 Bath

KOREA SKI WINTER 5Days3Nights

เกาหลี - เกาะนามิ - เอเวอร์แลนด์ - พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน

Travel Date : เดือน ธ.ค. 58
To : เดือน ม.ค. 59
Airline : JEJU AIR
Price : 19900 Bath

EASY TOKYO WINTER 5Days3Nights

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

Travel Date : เดือน ม.ค. 59
To : เดือน ก.พ. 59
Airline : Air Asia X
Price : 33999 Bath